Thiết Bị Bếp Công Nghiệp

Chậu Rửa INOX 304

Thiết bị xử lý nước thải

Tủ Nấu Cơm Công Nghiệp

THIẾT BỊ BAR CAFE

NỒI ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Nồi Nấu Cháo Bằng Điện

Nồi Nấu Cháo Bằng Điện 60L

Nồi Nấu Cháo Bằng Điện

Nồi nấu cháo điện 70L

Nồi Nấu Cháo Bằng Điện

Nồi Nấu Cháo Bằng Điện 80 Lít NC80

Nồi Nấu Cháo Bằng Điện

Nồi Nấu Cháo Công Nghiệp 150L NC150

Nồi Nấu Cháo Bằng Điện

Nồi Nấu Cháo Công Nghiệp 200L NC200

Nồi Nấu Cháo Bằng Điện

Nồi Nấu Cháo Bằng Điện 100L NC100

Nồi Nấu Hủ Tiếu Bằng Điện

Nồi Trụng Hủ Tiếu Bằng Điện 30L

Nồi Nấu Hủ Tiếu Bằng Điện

Nồi Hầm Xương Bằng Điện 120L

Nồi Nấu Hủ Tiếu Bằng Điện

Nồi nấu hủ tiếu bằng điện 90l

Nồi Nấu Hủ Tiếu Bằng Điện

Nồi Trụng Hủ Tiếu Bằng Điện 20 Lít NP20

NỒI HẤP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Nồi Hấp Cơm Tấm Bằng Điện

Nồi Hấp Cơm Tấm 2 Tầng Size 500

Nồi Hấp Cơm Tấm Bằng Điện

Nồi Hấp Cơm Tấm Công Nghiệp 4 Tầng Size 440

Nồi Hấp Cơm Tấm Bằng Điện

Nồi Hấp Cơm Tấm Công Nghiệp 3 Tầng Size 440

Nồi Hấp Cơm Tấm Bằng Điện

Nồi Hấp Cơm Tấm Bằng Điện 1 Tầng Size 440

Nồi Hấp Cơm Tấm Bằng Điện

Nồi Hấp Cơm Tấm Bằng Điện 2 Tầng Size 440

Tủ Hâm Nóng Thức Ăn

THIẾT BỊ INOX NHÀ BẾP