Tủ nấu cơm 50kg bằng gas

Tủ nấu cơm 50kg bằng gas đang dần được thay thế bằng các kiểu nấu truyền thống. Tủ hấp cơm 50 kg, 10 khay inox nấu cơm nhanh hơn nhiều so với truyền thống, mang lại nhiều tiện ích.