Nồi Hấp Cơm Tấm Công Nghiệp Bằng Điện 2 Tầng Size 400