Chụp Hút Khói Bếp Công Nghiệp Dài 6m

Chụp hút mùi inox, chụp hút khói bếp công nghiệp là một bộ phận trong hệ thống hút khói được sử dụng nhiều trong những gian bếp của mỗi gia đình cũng như những không gian bếp của các nhà hàng và khách sạn.