Chậu Rửa Đơn Công Nghiệp Cánh Trái CR05

Chậu Rửa Đơn Công Nghiệp Cánh Trái CR05 của Inox Điền Quân thiết kế như chậu rửa đơn, nhưng bên cánh có thêm cánh bên trái, để khi người sử dụng sơ chế.