Chậu Rửa Đơn Công Nghiệp Cánh Phải CR04

Chậu Rửa Đơn Công Nghiệp Cánh Phải CR04 của Inox Điền Quân có thiết kế tương tự như chậu rửa đơn nhưng có thêm kệ phẳng bên phải