Chậu Rửa Đôi Công Nghiệp 2 Cánh Có 2 Vòi Xã Nước CR07

Inox Điền Quân thiết kế Chậu Rửa Đôi Công Nghiệp 2 Cánh Có 2 Vòi Xã Nước CR07 dựa trên yêu cầu và chức năng của nó trong hệ thống bếp công nghiệp, bếp nhà hàng, khách sạn,…