Chậu Rửa Công Nghiệp 2 Hộc Cánh Phải CR08

Chậu Rửa Công Nghiệp 2 Hộc Cánh Phải CR08 của Inox Điền Quân có thiết kế tương tự như chậu rửa đôi nhưng có thêm kệ phẳng bên phải để khi đầu bếp, hay người sử dụng sơ chế thực phẩm